11 พฤษภาคม 2562 เร่งสูบน้ำน่าน ผันเข้าบึงบอระเพ็ด แก้ภัยแล้งคุกคามขยายวงกว้าง

ที่มา: https://news.mthai.com/general-news/729622.html

ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจังหวัดนครสวรรค์ ต้องเดินเครื่องเร่งสูบแม่น้ำน่านจากสถานีสูบน้ำไฟฟ้า ในพื้นที่ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อผันน้ำผ่านคลองสาธารณะยาวกว่า 4 กิโลเมตร เข้าสู่บึงบอระเพ็ด หลังในช่วงนี้ปริมาณน้ำในบึงบอระเพ็ดเริ่มแห้งขอด เป็นบริเวณกว้างและเกิดเนินดินทั่วทั้งบึง โดยจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่โรงสูบน้ำเปิดเผยว่าในขณะนี้ได้เดินเครื่องสูบน้ำขนาด 7 แรงม้า 3 เครื่อง โดยจะสูบน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าสู่บึงบอระเพ็ดประมาณวันละ 300,000 ลบ.ม. ต่อวัน ระยะทางยาว 4 กิโลเมตร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาบึงบอระเพ็ดที่กำลังขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นผลดีต่อระบบนิเวศน์ได้ในระยะยาวได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งการสูบน้ำเข้าบึงบอระเพ็ดในนี้จะทำอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์น้ำในบึงบอระเพ็ดจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จึงจะหยุดสูบ